De oefentherapeuten

Wij, Casper Vos en Hein Halfschepel, zijn de oprichters van Oefentherapie Utrecht | Interfysiek. Vanaf de afronding van onze studie Oefentherapie Cesar in 1999 hebben wij ons gericht op mensen met RSI, rug-, nek- en schouderklachten. Wij hebben als doel om zo veel mogelijk mensen te helpen weer pijnvrij te functioneren.

Persoonlijk contact

In ons werk vinden wij het zeer belangrijk om goed persoonlijk contact met onze cliënten te hebben. We stemmen de therapie nauwkeurig af op jou als individu. We kijken naar de manier waarop je beweegt en analyseren samen met jou wat de beste aanpak is om je klachten onder controle te krijgen. Gedurende dit proces worden de vorderingen continue geëvalueerd en wordt, zo nodig, de behandeling aangepast aan de gemaakte vorderingen.

De werkwijze die wij hanteren is gebaseerd op het observeren – analyseren – corrigeren en verifiëren  van bewegingsketens en is wetenschappelijk onderbouwd.


Overige activiteiten

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons vak en onze expertise continue te vergroten. In dat kader zijn wij de ontwikkelaars en docenten van de post-HBO cursussen ‘Functionele bewegingsketens’. Dit zijn door de beroepsverenigingen Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, ADAP en Pro-Q-kine  geaccrediteerde cursus voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck en ergotherapeuten. Daarnaast schrijven wij regelmatig vakinhoudelijke artikelen en geven we trainingen en lezingen voor bedrijven in het kader van verzuimreductie.

Casper Vos, Cesartherapeut, specialist in het oplossen van nekklachten schouderklachten rugklachten en RSI

Casper Vos

Kwaliteitsregistratie 2021-2026

AGB-code 07999515


Hein Halfschepel,  Cesartherapeut, specialist in het oplossen van nekklachten schouderklachten rugklachten en RSI

Hein Halfschepel

Kwaliteitsregistratie 2021-2026

AGB-code 07999516


Klachtenregeling

Als therapeuten streven wij natuurlijk altijd naar een zo goed mogelijk contact met jou als  patiënt en een zo goed mogelijke behandeling. Desondanks kan het zijn dat je ergens mee zit. Bespreek dit dan met jouw therapeut; in bijna alle gevallen leidt een gesprek tot meer wederzijds begrip en een goede oplossing. Mochten we er ondanks dit gesprek samen niet uitkomen dan is er de mogelijkheid je te wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie.