Praktijkinformatie en afspraken Interfysiek | Oefentherapie Utrecht

 

Interfysiek | Oefentherapie Utrecht

Interfysiek verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat uit het bewegingsgedrag. Bij natuurlijk bewegingsgedrag worden gewrichten en spieren in de juiste volgorde en juiste combinatie gebruikt. Een verstoring van deze volgorde en combinatie kan leiden tot klachten. Als dit verstoorde bewegingsgedrag is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over. De behandeling van Oefentherapie Utrecht is gericht op het aanleren van natuurlijk bewegingsgedrag waardoor de klachten kunnen verbeteren of worden opgelost.

 

Bepaling aantal behandelingen

Met de gegevens uit de intake wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde behandelingen. Tijdens de intake is de observatie gericht op de volgende punten:

  • bewegingsgedrag
  • lichaamsbouw
  • functioneren van het feedbacksysteem
  • sensomotorisch leervermogen
  • invloed van eventuele onderliggende aandoeningen en/of klachten op het bewegingsgedrag.

 

Aanvullend verzekerd

Oefentherapie Utrecht heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Als je aanvullend verzekerd bent wordt je behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Je hoeft niets te doen, wij declareren de rekening van je behandeling direct bij de zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen en de vergoeding is afhankelijk van je polis.

 

Jonger dan 18?

Behandelingen aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden vergoed uit de basisverzekering

 

Tarieven basisverzekering

Consult 30 minuten                        € 38                  

Onderzoek inclusief 1e consult € 76

Verzuimtarief                                     100%

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:00

 

Nazorg

Om het resultaat van de behandeling te waarborgen wordt aangeraden om 3 en 6 maanden na het afronden van het traject te controleren of het geleerde nog voldoende beheerst wordt.

 

Afspraken/privacy

 

  • Afzeggen van een afspraak door de patiënt dient 24 uur van te voren te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht.
  • Bij alle rapportages worden de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen en  zonder toestemming van de betrokkene worden geen mededelingen gedaan aan derden. Ons privacyreglement.

 

Klachtenregeling

Eventuele relevante klachten dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te worden ingediend met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. Interfysiek vof zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken na ontvangst van de klacht reageren. Klachten graag richten tot:

Interfysiek vof

Christiaan Krammlaan 2

3571AX Utrecht

 

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij.