Tarieven

Tarieven Oefentherapie Cesar - Mensendieck Utrecht
Consult 30 minuten € 34
Onderzoek inclusief 1e consult * € 50
Behandeling aan huis € 68
Werkplekonderzoek en consult op de werkplek € 120
Niet nagekomen afspraak** 100%

* Als tijdens het onderzoek blijkt dat je klachten beïnvloed worden door je manier van bewegen dan krijg je direct een aantal praktische vaardigheden mee om zelf mee aan de slag te gaan. Blijken we niets voor je te kunnen betekenen dan worden de kosten van het onderzoek niet in rekening gebracht.

** Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren te worden afgezegd.


Vergoeding

In de meeste gevallen wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U betaalt als klant voor de geleverde dienst en hiervoor ontvang u een factuur. Die kunt u zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

 

De praktijk voor oefentherapie Cesar – Mensendieck Utrecht is contractvrij. Dat betekent dat er geen contracten zijn aangegaan met de zorgverzekeraars. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Dit geeft ons de ruimte om het belang van de cliënt voorop te stellen. We kunnen in overleg met de cliënt beslissen welke behandeling het beste past en hoeveel tijd we hieraan besteden.  

 

Wij zijn kwaliteitsgeregistreerde Oefentherapeut Cesar. We volgen de voor ons noodzakelijke bij-, en nascholing én we ontwikkelen en geven bijscholing aan fysiotherapeuten en oefentherapeuten voor het Kwaliteitsregister Paramedici. Verder zijn wij sinds 2000 werkzaam in het bedrijfsleven op het gebied van verzuimreductie van RSI, rugklachten, nekklachten en schouderklachten.