Warme handen voorwaarde voor herstel RSI / Cans?

Gepubliceerd op 21 januari 2021 om 16:34

RSI klachten zijn soms lastig op te lossen. Het is niet altijd duidelijk waar de klachten vandaan komen en vaak worden stress, repeterende bewegingen en statische belasting als (gedeeltelijke) oorzaak genoemd.

Opvallend onderzoek

In 2012 is onderzoek gedaan naar de doorbloeding in de onderarmen bij patiënten met RSI. Hieruit bleek dat bij rust en na inspanning de doorbloeding en het zuurstofverbruik in de arm waar de patiënten last hadden was verminderd. Opvallend was dat ditzelfde ook waargenomen werd in de arm waar de patiënten géén last hadden.

41% heeft koude handen

Bij Oefentherapie Utrecht vinden we dit een zeer interessant onderzoek. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het behandelen van mensen met RSI en armklachten. We hebben daarom een kleine steekproef genomen uit ons eigen patiëntenbestand tussen 2015 en 2020. Bij de intake hebben we patiënten met RSI en armklachten gevraagd om hun klachten te omschrijven. Hieruit bleek dat 41 procent van de patiënten met bovengenoemde klachten aangaf regelmatig, vaak of altijd koude handen te hebben. 

Als iemand aangeeft regelmatig, vaak of altijd koude handen te hebben is dat een indicatie voor een slechte doorbloeding in de armen. En kan dit invloed hebben op het herstel. Bij deze patiënten zijn de bloedvaten op de handen vaak minder goed of helemaal niet zichtbaar. Ook kan de kleur van de handen iets vertellen over de doorbloeding; bij een verminderde doorbloeding zijn deze vaak lichter van kleur.

een koude hand en een warme hand

Hand van dezelfde persoon voor en na correctie van de fysiologische curven van de wervelkolom, het ontspannen van de schoudergordelmusuculatuur en het toepassen van de flankademhaling. Op de rechter afbeelding zijn de bloedvaten duidelijk zichtbaar en de hand heeft een gezonde roze kleur.

 

Bij observatie van deze patiëntengroep is ons opgevallen dat:

  • er nagenoeg altijd een afwijkende stand van de fysiologische curven van de wervelkolom waarneembaar was,
  • evenals een afwijkende stand van de schoudergordel: retractie, protractie en/of elevatie.
  • ook was er vaak sprake van een oppervlakkige borstademhaling waarbij de hulpademhalingsspieren overmatig werden aangespannen.

 

Wat wij hebben geconstateerd is dat de doorbloeding in de handen toenam bij onderstaande correcties:

  • correctie van de wervelkolom naar de fysiologische curven,
  • de neutrale stand van de schoudergordel, waarbij de m. trapezius (alle delen), m. rhomboideus en de m. levator scapulae ontspannen zijn
  • het toepassen van een flankademhaling

Warme handen zijn voorwaarde voor herstel

Op dat moment gaven de patiënten aan warmere handen te krijgen en tintelingen waar te nemen. Dit was ook waarneembaar door kleurverandering in de handen, en/of doordat de bloedvaten in de handen beter zichtbaar werden. Wat ons betreft is dat een wenselijk effect, want zoals iedereen weet is een goede doorbloeding een voorwaarde voor een goed herstel van aangedane spieren. Opvallend was dat de doorbloeding in beide handen toenam. Ongeacht of de patiënt in één arm of beide armen last had. Hierdoor lijkt het aannemelijk dat het corrigeren van de stand van de wervelkolom, de schoudergordel en de ademhaling een rol kan spelen bij het oplossen van RSI-klachten.

 

Het onderzoek van Brunnekreef is gedaan in het kader van RSI maar zou het ook relevant zijn bij een tenniselleboog, een carpaaltunnelsyndroom of bij nek-/schouderklachten?    

Lees hier het artikel over "hoe je je handen warm krijgt door beter te ademen"

 

Literatuur

 

Bilateral Changes in Forearm Oxygen Consumption at Rest and After Exercise in Patients With Unilateral Repetitive Strain Injury: A Case-Control Study, 2012, J.J. Brunnekreef et al..

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.